Tijdelijke regeling rolzaken Kanton rechtbank i.v.m. Coronacrisis

Momenteel is er een tijdelijke regeling voor rolzaken voor het kantongercht i.v.m. de coronacrisis

Foto vrouw hand dekstop

De Rechtspraak heeft een tijdelijk afwijkende regeling voor Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton rechtbank vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis. Van Houwelingen & Partners brengt u daarvan graag op de hoogte:

Zo kunnen nieuwe zaken op de gebruikelijke wijze worden aangebracht en ingeschreven. De rolzitting vindt schriftelijk plaats. Dit zijn 2 korte voorbeelden van de wijzigingen die vanaf heden tot nader order gelden.

Lees het gehele artikel en de tijdelijk afwijkende regeling. Vanaf heden gelden tot nader order de volgende afwijkingen.

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Tijdelijke-regeling-rolzaken-Kanton-rechtbank.pdf

09-04-2020

x